Вы здесь

Акафист Успению Пресвятой Богородицы. Икос 1 ( Сборник, 2013)

Икос 1

А́нгел предста́тель по́слан бысть рещи́ Богоро́дице ко преми́рным Ея́ возше́ствие и приити́ предъявле́ние к Ней Сы́ну Ея́ и Бо́гу, све́тло о Ней блиста́яся и стоя́, зовы́й такова́я:

Ра́дуйся, прера́дованная Ма́ти Царе́ва;

Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Ма́ти Бо́га и Го́спода Небесе́ и земли́.

Ра́дуйся, предпочте́нная превели́чеством прише́ствия к Тебе́ Сы́на Твоего́ и Бо́га;

Ра́дуйся, возвели́ченная извеще́нием Твоего́ к Сы́ну отше́ствия.

Ра́дуйся, от всех родо́в Бо́гом избра́нная;

Ра́дуйся, свято́е вмести́лище Сло́ва Бо́жия.

Ра́дуйся, проро́ческаго прорече́ния исполне́ние;

Ра́дуйся, Апо́столом пречестны́й ве́нче.

Ра́дуйся, святи́телем украше́ние и свяще́нником добро́то;

Ра́дуйся, прави́телем удобре́ние и держа́во.

Ра́дуйся, Богому́дрых и́ноков возведе́ние к Го́рнему Ца́рствию;

Ра́дуйся, отверза́ющая ра́йския две́ри христиа́нскому ро́ду, при́сно Тя блажа́щему.

Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая.