Вы здесь

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Утоли моя печали». Кондак 3 ( Сборник, 2015)

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осени́ Тя к ско́рому и те́плому заступле́нию ве́рно притека́ющих к Тебе́ и честно́му Твоему́ о́бразу поклоня́ющихся; еди́ней бо то́кмо Тебе́, Нетле́нней и Пречи́стей Богома́тери, даде́ся дар вся́кое благо́е на́ше проше́ние исполня́ти, и еди́на Ты мо́жеши нам помощи́, ели́ко хо́щеши. Тем всяк во́зраст славосло́вит Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, зовы́й: Аллилу́иа.